Leverantörer

Vi på Stockholms TakEntreprenad AB jobbar långsiktigt både med våra kunder och leverantörer. Det är just långsiktigheten som har gjort oss till en pålitlig takentreprenör till svenska hem och industrin.

Våra leverantörer är en viktig del i vår verksamhet. Därför arbetar vi med marknadens bästa leverantörer av tak, tätskikt och isolering. Att arbeta med de bästa ställer stora krav på oss som takläggare och den service som vi erbjuder våra kunder.

Stockholms TakEntreprenad AB tror på långsiktiga relationer. Att ha en nära kontakt med våra kunder och leverantörer är en förutsättning för att ständigt kunna förbättra oss och erbjuda bra produkter och service.

Allt material som vi använder uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontinuerligt kontroller på Statens Provningsanstalt. Allt för att säkra kvalitén och bibehålla vår höga servicenivå.

Vi är certifierade hos Katepal och kan erbjuda en unik garanti, troligen den bästa i branschen!

Vi köper in allt tak och tätskiktsmaterial till våra projekt från Katepal Stockholm AB. Katepals tätskiktsmaterial har utvecklats för att klara Nordiska väderförhållanden och är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001. För mer information besök gärna https://katepal.fi/sv/