Innegårdar & Terrasser

innegardar

Membranisoleringar är en typ av dolt tätskikt/inbyggda tätskikt som används för arbeten vid uteplatser, balkonger, terrasser, gjutasfalt, betong osv. Med andra ord är membranisolering en fuktspärr för olika typer på utsatta konstruktioner där ett exponerat, synligt, tätskikt inte går att ha.

Till underlagstäckningar och membranisoleringar använder man tätskiktsmattor som är utöver de normala produkter som man använder för exponerade tätskiktarbeten. Membranisoleringar är krävande arbeten som kräver mycket noggrant arbete med stor precision vid utförandet. Lagning och omarbetning av membranisoleringar är mycket svåra om läckage uppstår och detta gör valet av material och entreprenör extremt viktigt vid dessa arbeten.

Inbyggda tätskiktsmattor som vi använder till våra projekt är armerade med en kraftig rötsäker s.k. ”non-wowen Spunbond polyester” med stor draghållfasthet och brottöjningsgräns.
Membranisoleringsarbeten kräver stor erfarenhet och mycket planering, både av den som lägger och av den som planerar och beställer jobbet.

Ofta utförs arbeten av flera entreprenörer med olika specialkunskaper. Grunden för kvalitet blir därför en god kommunikation mellan de olika yrkesgrupperna samt god kännedom om varandras kunskaper.

Genom att välja Stockholms TakEntreprenad AB säkerställer ni att valet av material och genomförandet blir rätt enda från början. Vi utför de flesta typer av membranisoleringar.