Takläggning i Stockholm

En väl genomförd takläggning ska hålla över en lång tid och detta oavsett vilket typ av tak det gäller. Stockholms TakEntreprenad AB har lång erfarenhet och en diger meritlista för all typ av takläggning i Stockholm och vi känner oss trygga med att vi är det bästa valet för dig.

Samtliga våra medarbetare är välutbildade, certifierade och detta i kombination med att vi endast samarbetar med marknadens ledande leverantörer gör att en takläggning utförd av oss en garanti på hög kvalitet och ett perfekt resultat.

Som ytterligare trygghet för dig som kund så erbjuder vi alltid en 10-års garanti på våra utförda jobb och detta oavsett taktyp- eller modell.

Så arbetar vi med takläggning

Om vi nedan förklarar lite kortfattat hur vi lägger ett vanligt tegeltak så kanske bilden klarnar lita av vad du får då du anlitar Stockholm TakEntreprenad AB. Vi tar det i två stycken enkla tak och vi börjar med att använda takpapp  som undertak och därefter fortsätter med tegelläggningen. Kom håg här att detta är väldigt kortfattat och förenklat. Vi gör naturligtvis en individuell bedömning från hus- till hus.

  • Takpappen. Då vi lägger takpapp på ett hus så tar vi först och främst reda på hur taket i fråga lutar samt vilken avrinningsförmåga det har. Detta är avgörande för resten av processen och oavsett om det ska fungera som underlagspapp. Fuskar man med dessa frågor så kommer nämligen ett läckage som ett brev på posten och med detta en uppenbar risk för vattenskador. Vi täcker in eventuella vinkelrännor med våd från nock- till takfot efter att först ha sopat bort alla gamla spikar och skruvar.

Själva takläggningen i fråga går därefter fort. Vi lägger pappen metodiskt, våd för våd och ser verkligen till att dessa går ihop och är täta.

Kring taknocken och eventuella skorstenar fäster vi extra stor vikt då det är där som ett läckage efter en dålig takläggning ofta visar sig först.

  • Tegeltaket. Vid en takläggning av ett tegeltak i Stockholm så känner vi att vi verkligen förvaltar gamla traditioner och genom att använda oss av beprövade metoder så vet vi att arbetet också blir perfekt. Om vi kortfattat beskriver hur vi jobbar här så handlar det återigen om förarbetet – vi ser över att den takpapp vi lagt verkligen är tät och att det inte kan komma framtida bekymmer på grund av denna.

Här ligger inga problem och vi kan börja med ströläkten – som vi lägger lodrätt, från taknock- till fot, och som vi placerar på varje takstol. Vi anpassar efter varje om stommen är sned. Vi ser till att de inte går igenom takpappen då vi spikar – vi fäster och slår inte igenom. Därefter börjar vi fästa bärläkten – de vågräta ribbor  som tegelplattorna ska vila på. Här anpassar vi alltid läkten efter hur stora takpannor som ska läggas ut. Innan vi sätter igång med att lägga tegelplattorna så ser vi till att klä- och täta nockbrädan ordentligt och vi gör detta genom att limma fast takpapp.

Efter att ha noggrant provmätt nockpannan så sätter vi igång med att lägga taket. Här avsätter vi alltid tillräckligt med anställda för att göra arbetet mer effektivt och kostnadsbesparande för våra kunder. Att lägga tegel är en sak som kräver stor noggrannhet och tack vare att vi har så lång erfarenhet så kan vi – metodisk – lägga ut plattorna med start från höger hörn på ett väldigt effektivt sätt. Vi har ofta en anställd stående på marken som kontrollerar fallinjen för bästa resultat.

Vi avslutar takläggningen i stort genom att spika fast nockpannorna i nockbrädan och genom – att som pricken över I:et – spika fast vindskivorna så kan vi slutligen meddela vår kund att denne har ett helt nytt tak att njuta av.

Så ser en förenklad takläggning ut och vi kan återigen säga att vi anpassar varje uppdrag efter hur huset i fråga ser ut. Det vi tycker är viktigt att poängtera är att vi  – oavsett storlek på huset eller på byggnaden – alltid lägger ner samma stora noggrannhet och koncentration.

För oss handlar det om att skaffa oss nöjda och återkommande kunder som gärna rekommenderar Stockholms TakEntreprenad AB till andra som behöver hjälp med sin takläggning i Stockholm.