Tak

Gröna Tak: Stockholms TakEntreprenad AB är ett företag med god kompetens inom området Gröna Tak, då vi anser att det är viktigt att kunna erbjuda våra kunder ett alternativ som värnar om framtiden. [Läs mer…]

Innegårdar & Terrasser: Membranisoleringar är en typ av dolt tätskikt/inbyggda tätskikt som används för arbeten vid uteplatser, balkonger, terrasser, gjutasfalt, betong osv. Med andra ord är membranisolering en fuktspärr för olika typer på utsatta konstruktioner där ett exponerat, synligt, tätskikt inte går att ha. [Läs mer…]

Papptak: Stockholms TakEntreprenad AB arbetar huvudsakligen med omläggningar och nyläggningar av tätskikt på yttertak. Främst arbetar vi med låglutande yttertak s.k. ”papptak” men vi utför även en del membranisoleringar och gummiduk. Vi utför alla typer av takentreprenader – såväl nyproduktion som omtäckningar av tak – allt från små garage till stora industribyggnader. [Läs mer…]

Snöröjning av tak och mark: Vi utför all form av snöröjning, både på mark- och taknivå. Vi har på alla plan det som behövs för att röja bort Er snö, inget projekt är för stort eller för litet. Vår organisation ledde under vintern 2010 några av Stockholms största och mest akuta snöröjningar. [Läs mer…]

Takisolering: Med en tilläggsisolering sparar du energi. Har du dyra uppvärmningskostnader kan det vara en lönsam investering att tilläggsisolera taket. [Läs mer…]

Takmålning: Livslängden på ett tak kan förlängas avsevärt om man målar det i tid. Stockholms TakEntreprenad AB arbetar endast med marknadens bästa produkter och tillsammans med vårt gedigna utförande garanterar detta bästa tänkbara resultat för kunden. [Läs mer…]

Takpannor: Stockholms TakEntreprenad AB har en serviceinriktad arbetsfilosofi när det gäller val av material och medarbetare. Våra takläggare och platschefer har många år av gedigen erfarenhet och är specialiserade på takläggning. [Läs mer…]

Taksäkerhet: Stockholms TakEntreprenad AB monterar all slags taksäkerhet efter gällande lagstiftning. Taksäkerhet är en viktig del av taket både vad det gäller framtida skötsel men framförallt säkerhetsmässigt. Stockholms TakEntreprenad AB besiktigar kostnadsfritt era tak och lämnar därefter ett kostnadsförslag med ev. förslag på åtgärder. [Läs mer…]