Miljö

miljo3

Att leverera högsta kvalitet – med minsta möjliga påverkan på vår känsliga miljö – är alltid det absolut viktigaste för Stockholms TakEntreprenad AB. Och för att säkerställa att vi gör just det under varje enskild arbetsdag har vi utarbetat och fastslagit system som också gör det lättare för våra uppdragsgivare att förstå hur vi arbetar.

Vi arbetar ständigt med att förbättra oss ur miljöperspektiv och vår strävan är att alltid arbeta på det sätt som minst tär på vårt klimat.

Vi använder oss av takmaterial som är framtagna i en miljövänlig process av miljövänligt material. På Stockholms TakEntreprenad AB strävar vi efter att välja och arbeta med de mest hållbara takmaterialen till våra projekt. Alla behöver vi tak över huvudet. Taket är den viktigaste delen av husets skydd mot klimatpåverkan. Idag är kraven på ett bra tak många och höga. Yttertaket ska täta mot vind, vatten, snö och kyla. Taket ska tåla snöskottning och isborttaging samt i viss mån stå emot brand. Det ska behålla formen under tunga snölaster, ha en god vidhäftning och helst åldras med behag.

Materialet vi använder oss av är tillverkade av Europas största leverantörer av tak & tätskiktsmaterial. Tätskiktsmaterialen är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Produkterna uppfyller kraven på Boverkets byggregler och genomgår kontinuerligt kontroller på Statens Provningsanstalt. Allt för att säkra kvalitén och bibehålla vår höga servicenivå.

Då människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet måste vi vidta åtgärder för att gemensamt minska vår samlade energianvändning för att minska växthuseffekten. På Stockholms TakEntreprenad AB har vi valt att arbeta enbart med produkter som är framtagna med mindre råvaruåtgång och lägre energiåtgång vid produktion, distribution och applikation.