Takpannor

takpannor4

Stockholms TakEntreprenad AB har en serviceinriktad arbetsfilosofi när det gäller val av material och medarbetare. Våra takläggare och platschefer har många år av gedigen erfarenhet och är specialiserade på takläggning.

När du ska byta takpannor bör du välja ett material som du tycker om och som passar huset och den omgivande miljön. Takpannor av tegel är äldst och har därmed också starkast traditioner, men betongpannor har egenskaper som gör den till en fullvärdig konkurrent.

För att yttertaket ska skydda helt mot inträngande fukt, är det viktigt att man väljer taktäckningsmaterial även med hänsyn till takets lutning. Flacka tak har sämre avrinning än till exempel ett brant sluttande sadeltak. För att taktäckningen inte ska släppa igenom vatten vid häftiga regn eller töande snömassor bör skarvarna vid takpannorna vara falsade eller till och med dubbelfalsade.

Förr användes i första hand enkupiga tegelpannor till tak. Tvåkupiga takpannor väger mindre per kvadratmeter och går också snabbare att lägga. Dessa är också numera mest vanliga.

Det finns både falsat och ofalsat tegel samt särskilda takpannor för flacka tak. Väljer du ofalsade tegelpannor, bör taklutningen vara minst 22 graders lutning. I annat fall kan vatten tränga in mellan takpannorna och undertaket. Eftersom vattenavrinningen är sämre på flacka tak bör man istället välja särskilt flacktaktegel till sådana tak.

Vi på Stockholms TakEntreprenad AB hjälper er att välja rätt material till taket och sedan ser vi till att takläggningen blir perfekt så att taket håller tätt och tryggt i många år!

Vi är väl medvetna om den höga kvalitén på de produkter vi arbetar med. Samtidigt vet vi att arbetets kvalitet återspeglas av den yrkesskicklighet, erfarenhet och entusiasm takläggaren lägger ner vid appliceringen av just ditt tak.

Kombinationen av rätt material och rätt utfört arbete, moment för moment, enligt tillverkarens direktiv, är grunden för Stockholms TakEntreprenad AB arbetsfilosofi.