Takisolering

takisolering

Med en tilläggsisolering sparar du energi. Har du dyra uppvärmningskostnader kan det vara en lönsam investering att tilläggsisolera taket.

Isolering av fastigheter höjer komforten samtidigt som värdet av fastigheten ökar. Du sparar dessutom pengar och miljö med en lägre energiförbrukning.

De flesta hus byggda före 1980 är bristfälligt isolerade. En tilläggsisolering av taket är det bästa sättet att hålla nere värmekostnaderna samt höja komforten.

Genom att förse yttertakspanelen med en utvändig värmeisolering höjer man temperaturen och sänker den relativa fuktigheten i vindsutrymmet, vilket ger ett varmare och torrare inomhusklimat.

Ska man spara någonstans, så är taket absolut det sista du ska spara på. Merkostnaden för en rejäl tilläggsisolering är obetydligt och de pengarna får man tillbaka i form av lägre energikostnaden på kort tid.

Om ni är osäker på om ert tak behöver tilläggsisoleras erbjuder vi en kostnadsfri besiktning för att se om detta är den bästa lösningen.

Vi använder oss av isoleringsmaterial från Paroc. Råmaterialet i Paroc® produkter är sten, som sorteras och smälts ned. Den nedsmälta produkten omvandlas sedan till stenull – ett överlägset material när det gäller att ge en bra isolering, lång hållbarhet och maximalt brandskydd.

Vi utför totalentreprenader för ett fungerande tak, till exempel;

Värmeisolering av yttertaket
Tätskiktssystem för alla typer av tak
Plåt- och träarbeten
Vi garanterar den bästa lösningen – både när det gäller ekonomi och livslängd – för just din fastighets tak.