Taksäkerhet

taksäkerhet

Stockholms TakEntreprenad AB monterar all slags taksäkerhet efter gällande lagstiftning. Taksäkerhet är en viktig del av taket både vad det gäller framtida skötsel men framförallt säkerhetsmässigt. Stockholms TakEntreprenad AB besiktigar kostnadsfritt era tak och lämnar därefter ett kostnadsförslag med ev. förslag på åtgärder.